. T2000 – Forbilde

Detaljer.
Ved siden av vektbesparelsen på nesten 10 tonn sammenlignet med 2 separate vogner, har disse vognene mulighet for å laste 13,6 m lange lastebilflak (Max EU størrelse) uten å ha spesielle innretninger for låsing og understøttelse. Likeledes kunne man på T2000 vognen på grunn av det store lasterom i vognen laste Jumbo-semitrailere. Som alle andre semihengervogner kan også laste alle typer containere fra 20’ til 45’ med unntatt 30’ og opptil 4 vekselflak og beholdere på 7,82m eller to på 13,6m hvilket gjør vogntypen fleksibel og økonomisk.
De senere vogner har en noe større lengde over buffer 34.200mm istedenfor 33.940mm for å unngå demontering av støttebukker ved transport av 4 stk 7,82 m vekselflak. Mens Kombiverkehr lakkerte sine vogner i Sort, har AAE lakkert sine vogner silkegrå. Boggiene er for begge sorte. De første 10 vognene hadde Talbot DRRS boggier, mens alle senere har den boggitypen Y25.
Jernbane- og transportselskaper over hele Europa har leid vogner av AAE. AAE kan man derfor se over hele det europeiske skinnenett fra Polarsirkelen i nord og til Sicilia i Syd-Italia.

Vognene er blant annet leid av:
CargoNet i Norge som eies av NSB og Green Cargo i Sverige, DSB Gods (imens Railion DK), Railion Deutschland, TX Logistik, Hangartner, LTE og det italienske operatøren Cemat.

<- tilbake (2/3) frem ->