. Dobbelt containervogner type Sdggmrs(s) 104’ Megapack – T2000
. Forbilde

Forhistorien.
Allerede i slutten av 1970 årene ble det av Europeiske operatøren utviklet en sammenkoblet vogn for transport av Semitilhengere fra lastebiler, vekselflak og container, med 3 to akselede boggier. Disse fikk dermed en lettere egenvekt en to vogner hver med to boggier og nyttelasten kunne økes noe. Disse første idene ble senere forkastet da man egentlig ikke fikk redusert egenvekten tilstrekkelig til at investeringene var lønnsomme i første omgang.
Først etter totalvekten i Italia ble hevet til 44 tonn i 1981 og i 1985 innenfor EU ble hevet til 40 tonn både på skinner og på vei til og fra jernbanen ble nye vogntyper aktuelt. Med disse nye vektgrensene kunne totalvekten av semitilhengere for lastebil økes til 37 tonn.
For disse transportene ble det anskaffet enkle boggivogner av typene T2 (bare i Italia), T3 (Europa) og T4 (Hupac, Sveits). Det to sistenevnte 4 akslede boggi containervognene hadde en relativt høy egenvekt på 21 og 22 tonn. Dermed ble fordelene med de 6 akslede dobbeltvognene tydelig da disse hadde en egenvekt på 34,5 tonn istedenfor 2x 22 tonn for to vogner av T3 og T4. Slik kunne nyttelasten med dobbeltvogner økes med nesten 10 tonn.

Utviklingen av T2000.
Fra 1987 inngikk franske Novatrans og det tyske firmaet Kombiwaggon, dengang et Joint-Venture firma utgått fra DB og Kombiverkehr inn i et samarbeid for utvikling og anskaffelse tilsvarende vogner. Etter anskaffelsen av vogner kun for beregnet for container og vekselbeholdere av typene Sggmrs 714 og Sggnos715 ble det anskaffet kombinerte vogner med lavgulv av typene Sdggmrs 739 /Sdggnos 744.
Etter at Kombiverkehr skilte seg ut fra Kombiwaggon videreutviklet Kombiverkehr på eget initiativ disse dobbeltvognene til type T2000 og anskaffet 32 vogner.
Et av de største vognutleiefirmaene i Europa, Ahaus-Alstätter Eisenbahn AAE, ga vognen navnet Sdggmrss 104’ Megapack, og har til i dag anskaffet nesten 1000 vogner av denne typen.

*Guy Blanco war langjähriger Vorsitzender der technischen Kommission der UIRR, der 1970 gegründeten »Union Internationale des sociétés de Transport Combiné Rail-Route – Internationale Vereinigung der Gesellschaften für den Kombinierten Verkehr Schiene-Strasse«, und bezeichnete bereits Ende 1969 auf einer UIRR-Vorbereitungstagung diesen Wagentyp als Ziel. 25 Jahre später war es dann soweit.

(1/3) frem ->